Vlagvoering

vlaggen01De standaard van de Vereeniging is een witte, driehoekige standaard met een doorlopend steenrood kruis, in het midden van dit kruis is een witte ruit met een gouden koningskroon.

De vlag der Vereeniging is de Nederlandse vlag, met in de rode band (aan de stok) een vierkant wit veld. In dit witte veld is een doorlopend steenrood kruis aangebracht met in het midden een witte ruit met gouden koningskroon.

De erevoorzitter en de bestuursleden hebben het recht een langwerpige standaard, de ereleden en leden van verdienste hebben het recht een gebekte standaard te voeren. De ondervoorzitter heeft in de standaard één rode bal en de overige bestuursleden, met uitzondering van de voorzitter, twee rode ballen.

vlaggen02De leden hebben het recht de vlag der vereniging te voeren.
De leden hebben bovendien het recht de standaard te voeren. Met inachtneming van het bovenstaande mogen standaard en/of vlag worden gevoerd op :

  • vaartuigen (zolang zij niet in gebruik zijn gegeven aan niet-leden
  • op andere vaartuigen, varende onder de verantwoordelijkheid van leden tijdens hun verblijf aan boord.

De leden dragen zorg, dat de hun toebehorende standaard en/of vlag niet door anderen of in strijd met deze bepalingen wordt gevoerd.

Bij overdracht van een vaartuig mogen standaard en vlag niet mede worden overgedragen.