RotteRoeicompetitie in tijden van Corona

Geplaatst op 11-10-2020  -  Categorie: Roeien

Rottecompetitie 2020-2021

Eind van deze maand is het weer zover dan gaat de RRC weer van start.
Ook ten tijde van Corona, willen we de RRC laten doorgaan.
De data voor de komende wedstrijden zijn:
Zaterdag 31 oktober 2020
Zaterdag 28 november 2020
Zaterdag 19 december 2020
Zaterdag 30 januari 2021
Zaterdag 27 februari 2021
Zaterdag 27 maart 2021

Komende zaterdag 31 oktober is komen te vervallen.

Voor de volgende zaterdagen zullen we in overleg met het bestuur zo nodig verdere maatregelen van het RIVM implementeren.
Naast de reeds door de Vereniging afgekondigde maatregelen is het onderstaande protocol RRC voor alle komende wedstrijden van kracht.

RotteRoeicompetitie in tijden van Corona
Gelet op de maatregelen in verband met het Corona-virus, zullen er ook aanpassingen gedaan moeten worden om een goed verloop van de RotteCompetitie te garanderen.
Voor alle wedstrijden in de RRC 2020-2021 geldt het volgende protocol:

Inschrijven:
Alle inschrijvingen dienen via de website te gebeuren. Er kunnen na sluitingstijd geen boten meer inschrijven. Op de dag van de wedstrijd zullen nieuwe inschrijvingen niet meer geaccepteerd worden.
Eventuele wijzigingen kunnen voor aanvang van de wedstrijd nog wel worden doorgegeven.
Deadline inschrijving: vrijdag voor de wedstrijd 12:00 uur.
Latere inschrijvingen worden niet meer geaccepteerd.

Wedstrijd:
Om het vertrek van de verschillende ploegen ordentelijk te laten verlopen, zijn de volgende maatregelen van kracht:

  • Ploegen vertrekkend van het vlot bij Nautilus, vertrekken van aldaar. Ploegnummers voor alle Nautilus-ploegen op te halen bij de Rotteloods Maas, Prinsemolenpad 08:30.
  • Ploegen vertrekkend van het vlot bij Skadi, vertrekken van aldaar. Ploegnummers voor alle “Skadi”-ploegen op te halen bij de Rotteloods Maas, Prinsemolenpad 08:30.
  • Ploegen vertrekkend van het vlot bij Rijnmond, vertrekken van aldaar. Ploegnummers voor alle Rijnmond-ploegen op te halen bij de Rotteloods Maas, Prinsemolenpad 08:30.
  • Deelnemers, die hun boten op de WAB hebben liggen, vertrekken vanaf aldaar. Bootnummers zullen door de wedstrijdorganisatie verstrekt worden bij het oversteekvlot vanaf 09:30
  • Gastverenigingen, die met eigen boten komen, dienen te vertrekken van de WAB.
  • Er kunnen door de Maas geen boten ter beschikking gesteld worden.

Voor de Maas-roeiers die vertrekken vanaf de Rotteloods zal een blokindeling gehanteerd worden voor het vertrek van het vlot.
Hier zal strikt de hand aan worden gehouden.

Blok 1 Skiff 08:30 tot 09:00 Gemid. vaartijd tot start: 45 min
Blok 2 Vieren en tweeën 09:00 tot 09:15 Gemid. vaartijd tot start: 45 min
Blok 3 achten 09:15 tot 09:30 Gemid. vaartijd tot start: 30 min

Het vlot is dicht voor ploegen die buiten hun blok willen uitvaren!!
Blok 3 is voor zaterdag 31 oktober uitgesloten.
In blok 2 zijn zaterdag 31 oktober alleen tweeën toegelaten

Zorg voor voldoende warme oproeikleding.
Er zullen twee Marshals aanwezig zijn op het vlot, om enerzijds te waarborgen dat er voldoende afstand gehouden wordt tussen de verschillende deelnemers, anderzijds om een goed doorstroming op het vlot te bewerkstelligen. De Marshals zullen zichtbaar aanwezig zijn met een geel hesje.

Start wedstrijd: 10:00 op de Rottemeren.
Bij slechte weersomstandigheden zal de start verplaatst worden naar het gemaal.

Na de finish wordt doorgeroeid naar de Rottelocatie van de Maas, alwaar de bootnummers door de Marshals worden ingenomen op het vlot. Niet Maas-ploegen leggen komen op het verste punt van het vlot met de boeg bij de Marshals om het bootnummer te laten verwijderen en varen daarna door naar hun eigen instap-, uitstap locatie.
Maasroeiers wordt verzocht hun bootnummer zo snel mogelijk neer te leggen op de daarvoor bestemde plaats in de werkplaats en zo snel mogelijk hun boot uit het water te halen en in de loods te brengen.
Marshals zorgen voor een goede doorstroming op het vlot.

In de kantine is plaats voor 30 personen, die plaats dienen te nemen op een stoel. Echter niet voor zaterdag 31 oktober.
Het terras zal dienen als overloop ruimte. Hier zullen eveneens zitplaatsen aanwezig zijn.