Bijzondere mededeling Bestuur - Sluiting Sociëteit en overige locaties i.v.m. COVID-19

Geplaatst op 15-03-2020  -  Categorie: Algemeen

Geachte Maasleden,

In navolging op de mail omtrent eerder genomen COVID-19 maatregelen, welke afgelopen vrijdag 13 maart aan u verstuurd is, berichten wij u hiermee over het volgende.

Vandaag op zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen om de verspreiding van het COVID-19 (coronavirus) zo veel als mogelijk te beperken.

Door deze maatregelen blijven op last van de overheid alle eet- en drinkgelegenheden als ook sport- en fitnessclubs gesloten. Deze maatregelen zijn hedenavond om 18:00 uur ingegaan en gelden minimaal tot en met maandag 6 april.

Hiermee worden per direct alle locaties van ‘De Maas’ (zowel de sociëteit, de Rotte en de Kralingse Plas) geheel voor leden gesloten.

Hierdoor kan er vanaf deze locaties niet meer geroeid of gezeild worden, ook niet individueel.

Wij houden verdere ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zullen u zo spoedig als mogelijk informeren wanneer dit nodig is. Mocht u vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Dit kan direct met ondergetekenden of via het secretariaat (krzv@de-maas.nl).

Wij gaan er vanuit hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en hopen u allen snel weer in goede gezondheid op ‘De Maas’ te zien.

Namens het Bestuur van Koninklijke Roei- en Zeilvereniging ‘De Maas’

Arnoud van der Slot, voorzitter
Bas Goedvree, ondervoorzitter roeien
Ruud van der Stroom, ondervoorzitter zeilen
Nes Barkey Wolf, ondervoorzitter sociëteit
Maarten van der Giessen, secretaris


Copyright ©2020
Koninklijke Roei en Zeil Vereeniging 'De Maas'