AANMELDINGSFORMULIER VOOR LIDMAATSCHAP

maas-header-formulieren

Als u akkoord gaat met automatische incasso, dan vragen wij u hieronder uw bankgegevens in te vullen

Ter referentie van uw kandidatuur hieronder de namen van tenminste 3 meerderjarige leden van de K.R.&Z.V. ’De Maas’, die minimaal een jaar lid zijn van de Vereeniging, dit kalenderjaar niet meer dan twee keer als referent zijn opgetreden, de kandidaat persoonlijk kennen en die van de kandidatuur op de hoogte zijn.**) Bij voorkeur geen familieleden, zakelijke relaties of personen die deel uitmaken van het bedrijf, instelling enz., waaraan de kandidaat verbonden is. Uw referenties zullen ter bevestiging een e-mail ontvangen.

LET OP: Voor jeugdleden (<18 jaar) geldt dat er geen referenten nodig zijn. Vul in dit geval bij naam, email en telefoonnummer van de referenten de gegevens in van de ouder. Bij jeugd dient altijd 1 ouder lid te zijn.

Referent 1

Referent 2

Referent 3

Voor de regels omtrent de opslag van persoonsgegevens verwijzen we u naar ons privacyreglementBeveiligingscode Beveiligingscode