correctiefactoren-header

Update Leeftijdsfactoren 2023

d.d. mei 2023
Willem Muller
Frans van Mierlo

Het was de gewoonte om iedere 5 jaar een update van onze (roei)correctiefactoren voor Masters te geven aan de hand van de resultaten van de jaarlijkse Word Rowing Masters Regatta (WRMR), vroeger FISA Masters Regatta geheten.
Zo vond in 2016 plaats een update plaats na de regatta in Hazewinkel in 2015.
Omdat de regatta’s in 2020 en 2021 vanwege COVID werden afgelast, werd pas in 2022 de 5e regatta gehouden.
De resultaten van 2016 Kopenhagen, 2017 Bled, 2018 Sarasota, 2019 Boedapest en 2022 Libourne zijn dus de basis voor onze nieuwe update.

Een kleine 19000 ploegen namen deel aan deze wedstrijden, dus dat leverde ons voor de meeste leeftijdscategorieën voldoende cijfermateriaal.
Net als bij vorige updates waren de velden in de A-cat. en in mindere mate de B-cat. een stuk kleiner dan de C-cat. en volgende. Ook werd daar maar nauwelijks sneller geroeid en soms zelfs langzamer en bij de deelnemers kwam je nauwelijks bekende roeiers en ex-toppers tegen, zoals wel in de oudere categorieën gebeurt.
Onze verklaring is, dat goede senior-wedstrijdroeiers op hun 27ste niet direct overstappen naar de Masters A-cat., maar door blijven roeien bij de senioren of helemaal stoppen met roeien. Een aantal jaren later stappen ze wel over of beginnen weer met roeien in de C-cat. of aan het eind van de B.
Daarom zijn de resultaten bij de WRMR in vooral de A-cat. dus zo mager.
Bij het opstellen van onze factoren hebben wij daarvoor gecompenseerd en gaan wij er vanuit, dat een echt goede ploeg in de A- en in mindere mate de B-categorie dus sneller roeit dan uit de resultaten van de WRMR blijkt.
Een ander terugkerend probleem zijn de alleroudste masters.
Cat. J maar vooral cat. K, L en M tellen maar weinig deelnemende ploegen, met name bij de vrouwen.
Er is daarom een ruime mate van onzekerheid bij de leeftijdsfactoren, die wij voor die categorieën hebben bepaald.

Verder hebben wij de samenhang tussen tabellen en formules enigszins aangepast.
Een man van 40 jaar, die in Tabel 3 (Leeftijdsfactoren per jaar) zijn factor opzoekt, kan precies 40 jaar oud zijn (als hij die dag jarig is), maar ook bijna 41 jaar (als hij de volgende dag verjaart).
Daarom hebben wij in deze tabel bij 40 jaar het getal opgenomen, dat je krijgt, als je in de formule 40,5 invult (het gemiddelde van 40 en nagenoeg 41 jaar).

Ook hebben we onze bestaande botentabel vergeleken met de resultaten van de verschillende boottypen tijdens de WRMR en hebben geen aanleiding gezien om daarin veranderingen aan te brengen. Tabel 2 (Bootfactoren) blijft dus ongewijzigd.